Telefoonnummer Hendrikx advocaten
+31 (0)297 - 25 00 18
Hendrikx advocaten

Toevoeging

Hendrikx Advocaten staat in beginsel geen cliënten bij op basis van een toevoeging (vroeger heette dit pro Deo-hulp), behoudens uitzonderlijke gevallen. Hieronder wordt de gang van zaken rondom het verstrekken van een toevoeging kort toegelicht.

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)

Sommige rechtzoekende komen in aanmerking voor de gefinancierde rechtsbijstand. Bepalend voor de vraag of u hiervoor in aanmerking komt, zijn de hoogte van het inkomen en de omvang van het vermogen twee jaar (het peiljaar) vóór de datum van de aanvraag. De Raad voor Rechtsbijstand – het overheidsorgaan dat is belast met de beoordeling van een verzoek om gefinancierde rechtsbijstand – vraagt namelijk bij de belastingdienst uw laatst verwerkte fiscale gegevens op. Dat zijn dus in de regel de gegevens van het jaar vóór het voorgaande jaar. Als uw inkomen in de tussentijd substantieel is gedaald, kan nog wel een verzoek om verlegging van het peiljaar worden gedaan.

De meest recente inkomens- en vermogensnormen kunt u terugvinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Eigen bijdrage

Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, moet u de advocaat een éénmalige eigen bijdrage betalen. Ook de hoogte van de voor u toepasselijke eigen bijdrage kunt u terugvinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Aan gedetineerden wordt geen eigen bijdrage opgelegd. Dat geldt zowel voor gefinancierde rechtsbijstand in strafzaken, als in civiele en bestuursrechtelijke zaken.

Kosten naast de eigen bijdrage

Behalve de kosten van de eigen bijdrage moet u in voorkomende gevallen rekening houden met griffierecht. Dat is de vergoeding die u aan de rechtbank verschuldigd bent als u een procedure aanhangig wil maken of verweer wil voeren. Ook kan het zijn dat er bepaalde kosten moeten worden gemaakt die door u moeten worden vergoed, zoals bijvoorbeeld kosten voor het opvragen van uittreksels bij de gemeentelijke burgerlijke stand of kosten voor het opvragen van een medisch dossier.