Telefoonnummer Hendrikx advocaten
+31 (0)297 - 25 00 18
Hendrikx advocaten

Wijzigingen reglement Participatiefonds 2016-2017

28 april 2017

hendrikx-advocaten-3-30.jpgPer 1 augustus 2016 is het Reglement van het Participatiefonds 2016-2017 ingegaan. De eerste versie was gepubliceerd in de Staatscourant op 5 augustus 2016. Het Reglement 2016-2017 van het Participatiefonds bleek begin maart 2017 plotseling te zijn gewijzigd, zonder dat er op de website van het Participatiefonds een aankondiging of uitleg werd gegeven.

Tweede versie Reglement Participatiefonds

In deze tweede versie van het reglement was een wijziging aangebracht ten aanzien van ontslagen op grond van langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid.

De eerste versie van het reglement bepaalde dat het desbetreffende artikel met de vereisten voor de instroomtoets gold voor de werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard door het UWV in het kader van de WIA. De ex-werknemer ontvangt in dat geval immers geen WIA-uitkering, maar komt dan in aanmerking voor een WW-uitkering. Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van meer dan 35% ontvangt de ex-werknemer wel een WIA-uitkering en geen WW-uitkering. Deze ontslagen hoefden in principe niet te worden gemeld bij het Participatiefonds en hiervoor hoefde geen vergoedingsverzoek te worden ingediend.

In versie 2 van het reglement werd het begrip ‘minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard door het UWV in het kader van de WIA’ geschrapt. De desbetreffende voorwaarden kwamen te gelden voor de werknemer die arbeidsongeschikt is verklaard door het UWV in het kader van de WIA. De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspercentage speelde klaarblijkelijk geen rol meer en alle ontslagen wegens langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid dienden bij het Participatiefonds te worden gemeld.

Wijzigingen teruggedraaid

Nu blijken deze wijzigingen recent weer te zijn teruggedraaid. Deze wijzigingen zijn (wel) gepubliceerd in de Staatscourant (Staatscourant 2017 nr. 21023, 14 april 2017), maar niet op de website van het Participatiefonds. De inhoud van de wijzigingen met verwijzingen naar artikelen uit de CAO PO schept allerminst duidelijkheid.

Wees alert bij ontslagen en vergoedingsverzoeken

Gezien deze wijzigingen en onduidelijkheden adviseren wij schoolbesturen om goed op te letten bij ontslagen en vooraf het reglement van het Participatiefonds te raadplegen in verband met de inspanningsverplichting om voor toewijzing van een vergoedingsverzoek in aanmerking te kunnen komen. 

Vragen?

Hebt u vragen over ontslagen, de instroomtoets van het Participatiefonds of het indienen van een vergoedingsverzoek, neem dan contact op met Rob Hendrikx of Bernice Nonnekes van Hendrikx Advocaten

Media

 
Naar het overzicht »