Telefoonnummer Hendrikx advocaten
+31 (0)297 - 25 00 18
Hendrikx advocaten

Studiekostenbeding en goed werkgeverschap

03 april 2017

StudiekostenbedingOp 4 januari 2017 heeft de kantonrechter in Amsterdam uitspraak gedaan over het studiekostenbeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd.

In dit stuk zullen wij uitleggen wat het studiekostenbeding inhoudt en wat er precies is bepaald door de kantonrechter.

Wat is een studiekostenbeding?

Het studiekostenbeding is een beding in de arbeidsovereenkomst dat bepaalt dat na het eindigen van de arbeidsovereenkomst (een deel van) de studiekosten aan de werkgever terugbetaald moeten worden.

Studiekostenbeding in strijd met goed werkgeverschap

Of een werkgever een beroep kan doen op het overeengekomen studiekostenbeding, hangt onder meer af van de vraag het in strijd is met het goed werkgeverschap, aldus de kantonrechter. Goed werkgeverschap is een erg breed begrip. Het omvat eigenlijk alles wat redelijkerwijs van de werkgever verwacht mag worden.

De kantonrechter maakt onderscheid tussen een studiekostenbeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd.

Studiekostenbeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In de hiervoor genoemde zaak oordeelt de kantonrechter dat een studiekostenbeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in strijd is met het goed werkgeverschap. De kantonrechter legt uit dat een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd meer risico loopt dan een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De kans dat het studiekostenbeding effect zal krijgen is immers groter, omdat de werknemer minder zekerheid heeft over het voortduren van zijn contract.

De kantonrechter is van oordeel dat op basis van het goed werkgeverschap van de werkgever mag worden verwacht dat hij de werknemer uitdrukkelijk op het studiekostenbeding wijst. Niet alleen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, maar ook op het moment dat de studiekosten worden aangegaan. Bij het aangaan van de studiekosten dient de werknemer expliciet te worden gewezen op de hoogte van de kosten, zodat het de werknemer duidelijk is welk financieel risico hij loopt.

In deze zaak oordeelt de kantonrechter dat de werkgever geen beroep kan doen op het studiekostenbeding, omdat niet aannemelijk is geworden dat de werkgever de werknemer op de consequenties heeft gewezen.

Studiekostenbeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Verder legt de kantonrechter uit dat bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd de verplichtingen van de werkgever minder ver reiken. Dit komt omdat de kans dat het beding effect zal krijgen kleiner is. De zekerheid die de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd biedt, zorgt er namelijk voor dat de werknemer meer vastigheid heeft over zijn baangarantie. Het arbeidscontract wordt in principe alleen beëindigd als de werkgever een gegronde reden hiertoe ziet, of wanneer de werknemer zelf opstapt.

Toch is het als werkgever verstandig om een werknemer die aan een opleiding begint te wijzen op de mogelijke terugbetalingsverplichting. Wellicht kunnen op deze manier toekomstige discussies en geschillen worden voorkomen.

Conclusie

Het studiekostenbeding op zichzelf is dus niet in strijd met het goed werkgeverschap. De kantonrechter stelt dat dit wel het geval zou kunnen zijn bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is het van belang dat de werkgever de werknemer uitdrukkelijk wijst op de consequenties van het beding. Niet alleen bij aanvang van de arbeidsovereenkomst, maar ook op het moment dat de studiekosten worden aangegaan. Het is aan te raden om bij onbepaalde tijdscontracten op dezelfde manier te werk te gaan.

Arbeidsrechtadvocaat

Hebt u vragen over een studiekostenbeding of een andere vraag over arbeidsrecht? Neem contact op met een arbeidsrechtspecialist van Hendrikx Advocaten. Een intakegesprek is kosteloos en vrijblijvend.

Naar het overzicht »