Telefoonnummer Hendrikx advocaten
+31 (0)297 - 25 00 18
Hendrikx advocaten

Stilzwijgende verlenging bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst

31 januari 2017

Stilzwijgende verlening arbeidsovereenkomstHeeft u een tijdelijke arbeidsovereenkomst ondertekend en is de einddatum inmiddels verstreken zonder dat u iets gehoord heeft? Dan lijkt het er sterk op dat uw contract stilzwijgend verlengd is.

In dit artikel leggen we uit wat uw rechten zijn als werknemer bij stilzwijgende verlenging van een tijdelijke overeenkomst.

Tijdelijk contract

Een tijdelijk contract is een document waarin duidelijk staat vermeld wat de begindatum is (wanneer u in dienst bent getreden bij het bedrijf) en wanneer de arbeidsduur eindigt.

Verplichtingen werkgever

Uw werkgever is verplicht om uiterlijk één maand voor het einde van de overeenkomst schriftelijk aan te geven of het contract verlengd wordt. Wanneer dit niet is gebeurd heeft u recht op een vergoeding die gelijk staat aan (maximaal) één maandsalaris.

Deze verplichting geldt niet wanneer:

  • De overeenkomst voor een periode korter dan 6 maanden is afgesloten.
  • De arbeidsduur eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld (zoals het einde van een project of wanneer een collega die u vervangt terugkeert).
  • Op uw contract het uitzendbeding van toepassing is (u bent een uitzendkracht).

Niets gehoord van werkgever

Het kan voorkomen dat uw werkgever niets laat weten over wat er met uw contract gebeurt. Is de einddatum al verstreken? Dan is het altijd verstandig om door te werken. Uw arbeidscontract kan namelijk stilzwijgend verlengd zijn (opgenomen in artikel 7:668 van het Burgerlijk Wetboek). Dat houdt in dat uw overeenkomst blijft doorlopen onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde duur (met een maximum van één jaar).

Meerdere tijdelijke contracten

Heeft u al meerdere tijdelijke contracten gehad? Dan heeft u wellicht recht op een vast contract. Raadplaag altijd uw cao voor de ketenregeling.

Let op: op 1 juli 2015 is er een nieuwe ketenregeling ingegaan. Dit kan verschil uitmaken voor uw situatie als u voor die datum bent aangenomen.

Is er in uw situatie geen cao van toepassing? Dat betekent dat uw werkgever u maximaal twee jaar tijdelijke contracten mag aanbieden. Dat zijn 3 tijdelijke contracten, mits deze opeenvolgend zijn (er geen onderbreking is geweest van meer dan 6 maanden).

Arbeidsrechtadvocaat

Heeft u specifieke vragen over uw arbeidssituatie of een geschil met uw werkgever over de verlenging van uw contract? Neem contact op met een arbeidsrechtadvocaat van Hendrikx Advocaten.

Naar het overzicht »