Telefoonnummer Hendrikx advocaten
+31 (0)297 - 25 00 18
Hendrikx advocaten

Ontslag wegens ziekte: wat zijn uw rechten als werknemer?

17 januari 2017

ZiekWordt u mogelijk ontslagen omdat u langdurig of regelmatig ziek bent en niet kunt werken? Dan kan het zijn dat dit ontslag niet rechtsgeldig is. In dit artikel leggen we uit wanneer er sprake is van een onrechtmatige opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Langdurige ziekte

Bent u langdurig ziek of arbeidsongeschikt? Dan geldt een opzegverbod van twee jaar voor de werkgever. U mag dus niet zomaar worden ontslagen vanwege uw afwezigheid.

Ontslag binnen de termijn van twee jaar

Er gelden enkele uitzonderingen voor het opzegverbod. U mag binnen twee jaar ontslagen worden als:

  • Uw tijdelijke arbeidsovereenkomst afloopt
  • U ziek bent geworden ná het moment dat uw werkgever het verzoek tot ontslag heeft ingediend bij het UWV
  • Het bedrijf of de afdeling gesloten wordt, gereorganiseerd wordt of failliet wordt verklaard
  • U op staande voet ontslagen wordt
  • U niet voldoende meewerkt aan uw re-integratie

De eerste drie uitzonderingen zijn duidelijke regels. De andere twee zijn echter op verschillende manieren te interpreteren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw werkgever vindt dat u niet voldoende meewerkt aan uw re-integratie, terwijl u zelf vindt dat u wel voldoende inzet toont. Neem in zulke gevallen contact op met een van onze advocaten om uw kansen te beoordelen.

Ontslag na de termijn van twee jaar

Na het opzegverbod van twee jaar mag uw werkgever een ontslagvergunning aanvragen. Het is echter niet zo dat elke aanvraag wordt toegekend.

Ook na het opzegverbod gelden enkele voorwaarden, zoals:

  • U moet volledig arbeidsongeschikt zijn voor de overeengekomen werkzaamheden
  • Re-integratie door middel van aangepaste arbeid is op korte termijn niet mogelijk
  • U moet voldoende hebben meegewerkt aan de pogingen tot re-integratie
  • Uw werkgever moet aantonen dat u niet binnen 26 weken weer aan het werk kan

Regelmatige ziekte

Bent u niet langdurig ziek maar wel regelmatig afwezig door ziekte of arbeidsongeschiktheid? Dan gelden dezelfde voorwaarden als bij langdurige ziekte, maar met een extra uitzondering: u mag bij regelmatig ziekteverzuim binnen twee jaar ontslagen worden als uw ziekte ervoor zorgt dat het werk van uw collega’s onder druk komt te staan. Hierbij mag uw ziekte niet het gevolg zijn van de arbeidsomstandigheden van de werkgever en er mag geen sprake zijn van verwacht herstel binnen 26 weken.

Transitievergoeding

Wordt u na twee jaar ontslagen vanwege uw ziekte? Dan heeft u mogelijk recht op een transitievergoeding. De toekenning en de hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van vele factoren.

Vrijwillig ontslag bij ziekte

Biedt uw werkgever aan om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen? Of bent u langdurig ziek en overweegt u om zelf ontslag te nemen, bijvoorbeeld omdat u een goede band heeft met uw werkgever en hem de extra kosten wil besparen?

Stem hier dan niet direct mee in! Onderzoek eerst wat de consequenties hiervan zijn. Vrijwillig ontslag betekent meestal dat u geen recht heeft op een Ziektewetuitkering zodat u geen inkomen meer hebt en mogelijk niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien.

Arbeidsrechtadvocaat

Bent u ontslagen wegens ziekte en heeft uw werkgever zich niet gehouden aan de regels en voorwaarden? Neem dan vrijblijvend contact op met een arbeidsrechtadvocaat van Hendrikx Advocaten. Wij geven u advies in uw situatie en kunnen u begeleiden bij een eventuele gerechtelijke procedure.

Media

Naar het overzicht »