Telefoonnummer Hendrikx advocaten
+31 (0)297 - 25 00 18
Hendrikx advocaten

Proeftijd bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst: mag dat?

09 januari 2017

ProeftijdEen proeftijd is een afgesproken termijn die in een arbeidsovereenkomst wordt opgenomen. Binnen deze termijn kan de arbeidsovereenkomst zonder opgaaf van reden worden ontbonden door zowel de werkgever als de werknemer.

Wanneer je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sluit, dan dient de proeftijd schriftelijk vastgelegd te worden en voor de juiste duur overeengekomen te zijn. Is hiervan geen sprake, dan is de proeftijd niet geldig.

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het bovendien niet meer mogelijk om een proeftijd op te nemen in arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter.

Bij een overeenkomst van bepaalde tijd van langer dan zes maanden en arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is het wel mogelijk om een proeftijd overeen te komen.

Duur proeftijd

Voor de proeftijd gelden verschillende termijnen. Deze termijnen zijn afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst.

  • Bij een arbeidsovereenkomst voor de duur van minder dan twee jaar, maar langer dan zes maanden geldt een proeftijd van ten hoogste één maand.
  • Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt een maximale termijn van twee maanden.

Proeftijd bij opvolgende arbeidsovereenkomsten

Indien de werknemer een nieuw contract voor bepaalde tijd krijgt, mag er in principe geen proeftijd worden afgesproken. Hierop geldt één uitzondering. Een nieuwe proeftijd voor een opvolgende overeenkomst is wel toegestaan, indien voor de nieuwe werkzaamheden duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer worden gevraagd.

Langere proeftijd op grond van CAO

Volgens de nieuwe wetgeving kan van de maximale proeftijd van één maand bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van meer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar, ten nadele van de werknemer worden afgeweken in een CAO of bestuurlijke regeling. Dit geldt ook bij de proeftijd voor arbeidsovereenkomsten die niet op een kalenderdatum zijn gesteld.

Indien in een CAO of bij bestuurlijke regeling een langere proeftijd wordt bedongen, mag deze proeftijd nooit langer duren dan twee maanden. De wettelijke proeftijd van één maand kan dus in een CAO of bestuurlijke regeling worden aangepast tot maximaal twee maanden.

Niet-toegestane proeftijd

Indien een langere proeftijd wordt overeengekomen dan sinds 1 januari 2015 wettelijk is toegestaan, is het beding waarbij een proeftijd is overeengekomen nietig. Dit houdt in dat het beding van de proeftijd nooit heeft bestaan oftewel er geldt in dat geval geen proeftijd. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst niet op grond van de proeftijd kan eindigen.

Arbeidsrechtadvocaat

Heb je een geschil met je werkgever of werknemer met betrekking tot een proeftijd? Neem contact op met een arbeidsrechtadvocaat van Hendrikx Advocaten.

Over de auteur

Mr. R.P.J. (Rob) Hendrikx is advocaat bij en oprichter van Hendrikx Advocaten. Rob Hendrikx houdt zich onder meer bezig met het arbeidsrecht en is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA). Hebt u als werkgever of werknemer vragen over het opstellen van arbeidsovereenkomsten, dan wel een ontslag van uzelf of een werknemer, neem gerust contact met hem op.

 

Media

Naar het overzicht »