Telefoonnummer Hendrikx advocaten
+31 (0)297 - 25 00 18
Hendrikx advocaten

Medezeggenschap en fusie van scholen

10 oktober 2016

Het wordt regelmatig over het hoofd gezien: de rechten van de medezeggenschapsraad. Een voorbeeld uit de praktijk is dat een schoolbestuur ‘vergeet’ om de MR te vragen om in te stemmen met een fusie tussen twee basisscholen. 

Instemmingsrecht MR bij fusie van scholen

Bij een fusie van scholen hebben de betrokken medezeggenschapsraden instemmingsrecht. Dat betekent dat de MR-en van beide scholen moeten instemmen met het voorgenomen besluit tot fusie. Zonder instemming kan het schoolbestuur geen rechtsgeldig fusiebesluit nemen.

Schoolbestuur negeert instemmingsrecht MR, wat nu?

Wanneer de rechten van de MR niet worden gerespecteerd, is er de mogelijkheid om een vordering in te dienen bij het Gerechtshof Amsterdam. Het hof kan een schoolbestuur dwingen om de verplichtingen van de Wet Medezeggenschap op Scholen na te leven.

MR verleent geen toestemming voor fusie van scholen, wat nu?

Maar het kan ook zo zijn dat bestuur de MR wel raadpleegt, maar bestuur en MR het niet eens worden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de MR niet instemt met een voorgenomen besluit tot fusie, maar dat het schoolbestuur de fusie toch wil doorzetten. In dat geval kan het bestuur de zaak voorleggen aan de geschillencommissie WMS. Deze onafhankelijke commissie beoordeelt of de MR terecht instemming heeft geweigerd. De uitspraak van de commissie is voor beide partijen bindend.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons kantoor op. Onze contactgegevens vindt u onderaan op deze pagina.

Media

 
Naar het overzicht »