Telefoonnummer Hendrikx advocaten
+31 (0)297 - 25 00 18
Hendrikx advocaten

Wetsvoorstel aanpassing huwelijksvermogensrecht

22 augustus 2016


Wie in Nederland trouwt, trouwt in beginsel in algehele gemeenschap van goederen. Op 11 juli 2014 is een wetsvoorstel in behandeling genomen, waarin de omvang van de algehele gemeenschap van goederen wordt beperkt. Dit wetsvoorstel is reeds door de Tweede Kamer aangenomen. Momenteel dient enkel de Eerste Kamer zich nog te buigen over het nieuwe wettelijk huwelijksvermogensrechtstelsel voordat dit nieuwe stelsel in werking kan treden.

Huidig stelsel

Onder het huidige recht geldt dat wanneer partijen met elkaar in het huwelijk treden (of een geregistreerd partnerschap sluiten) zij in algehele gemeenschap van goederen zijn getrouwd, tenzij partijen kiezen voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Wanneer partijen in algehele gemeenschap van goederen zijn getrouwd, vallen alle bezittingen en schulden die een echtgenoot voor het huwelijk heeft verkregen in de huwelijksgoederengemeenschap. Dit geldt eveneens voor schenkingen en erfenissen verkregen tijdens het huwelijk zonder uitsluitingsclausule. Na invoering van het nieuwe stelsel zal een beperkte gemeenschap van goederen de standaard zijn, waardoor voornoemde zaken in beginsel buiten de huwelijksgoederengemeenschap blijven.

Nieuw stelsel

In het nieuwe huwelijksgoederenregime zal hetgeen vóór het huwelijk wordt verkregen en (in beginsel) schenkingen en erfenissen, als privé-vermogen worden aangemerkt. Toch is het gebruik van een uitsluitingsclausule in het nieuwe stelsel niet geheel overbodig, maar zal het naar verwachting minder toepassing vinden. Een overeenkomst met het huidige stelsel is dat hetgeen tijdens het huwelijk is verkregen, valt binnen de huwelijksgemeenschap.
Wanneer partijen willen trouwen dan wel een geregistreerd partnerschap willen sluiten, is het derhalve van belang voor welk huwelijksregime zij kiezen. Onder andere bij een echtscheiding kan de gemaakte keuze immers grote gevolgen hebben.

 

Mijdrecht, 19 augustus 2016

 

Mr. P.S.J. (Patricia) Speijer is advocaat bij Hendrikx Advocaten. Patricia is met name werkzaam binnen het personen- en familierecht. Heeft u vragen op het terrein van het personen- en familierecht, neem gerust contact op met Patricia via E-mail speijer@hendrikxadvocaten.nl of op telefoonnummer 0297-250018.

Media

 
Naar het overzicht »