Telefoonnummer Hendrikx advocaten
+31 (0)297 - 25 00 18
Hendrikx advocaten

Lagere transitievergoeding?

24 november 2015

Transitievergoeding

De transitievergoeding is per 1 juli 2015 ingevoerd. Wat veel mensen niet weten is dat op deze vergoeding kosten in mindering kunnen worden gebracht. Het moet dan gaan om kosten die te maken hebben met het bevorderen van het vinden van een andere baan bij (dreigend) ontslag.

Op de transitievergoeding kunnen kosten in mindering worden gebracht, te weten transitiekosten en inzetbaarheidskosten. Transitiekosten zijn kosten die worden gemaakt bij beëindiging van het dienstverband, dus kosten voor activiteiten en inspanningen bij ontslag die zijn gericht op het van-werk-naar-werk helpen van de werknemer. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor (om)scholing, outplacement en het in acht nemen van een langere dan de wettelijke opzegtermijn, zodat een werknemer de mogelijkheid heeft om vanuit zijn baan een nieuwe baan te vinden. Inzetbaarheidskosten zijn kosten die zijn gemaakt voor activiteiten die de bevordering van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever tot doel hebben. Het gaat bijvoorbeeld om een cursus of opleiding waarbij vaardigheden worden aangeleerd die de werknemer niet benodigt voor zijn huidige functie.

Beide soorten kosten dienen gespecificeerd te zijn en werknemer en werkgever dienen, voordat die kosten zijn gemaakt, schriftelijke overeenstemming te hebben bereikt over het in mindering brengen van de kosten. Pas dan kunnen de kosten in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Het is voor u als werkgever dus belangrijk om afspraken te maken met een werknemer over welke kosten in mindering worden gebracht op de (eventuele) transitievergoeding, deze schriftelijk vast te leggen en aan het personeelsdossier toe te voegen.

De kosten moeten zijn gemaakt door de werkgever en ook daadwerkelijk ten behoeve van de werknemer zijn gemaakt. De kosten moeten in redelijke verhouding staan tot het doel waarvoor zij zijn gemaakt. Indien er sprake is van opvolgend werkgeverschap kunnen de kosten die een vorige werkgever heeft gemaakt niet in mindering worden gebracht op de door de opvolgende werkgever verschuldigde transitievergoeding, omdat hij deze kosten niet heeft gemaakt.

Wilt u weten welke voorwaarden er met betrekking tot het in mindering brengen van de transitiekosten en inzetbaarheidskosten op de transitievergoeding precies gelden, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de specialisten van Hendrikx Advocaten. Een eerste gesprek met een van de advocaten van dit kantoor is altijd kosteloos en uiteraard volledig vrijblijvend.

 

Media

 
Naar het overzicht »