Telefoonnummer Hendrikx advocaten
+31 (0)297 - 25 00 18
Hendrikx advocaten

Moet ik buitengerechtelijke incassokosten betalen?

16 oktober 2014

Het is iedereen wel eens overkomen. U hebt als gevolg van het ontbetaald laten van een factuur, een aanmaning van een schuldeiser of incassokantoor ontvangen. In deze aanmaning staat dat u buitengerechtelijke incassokosten bent verschuldigd. Deze extra kosten worden ook vaak omschreven als aanmanings-, administratie-, incasso-, invorderings-, of herinneringskosten.

In het verleden bestond er vaak onduidelijkheid of buitengerechtelijke incassokosten in rekening mochten worden gebracht en zo ja, wat de hoogte van deze kosten zouden mogen zijn. Om hierover meer duidelijkheid te scheppen heeft de wetgever in 2012 nieuwe regels omtrent dit onderwerp opgesteld.

Wanneer buitengerechtelijk incassokosten

Indien u een factuur niet hebt betaald kan een schuldeiser niet zomaar buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Voor het in rekening brengen van incassokosten moet aan de volgende vier eisen worden voldaan:

  1. Indien u een factuur niet hebt betaald dient de schuldeiser minimaal één aanmaning te verzenden.
  2. In de aanmaning moet een betalingstermijn van minimaal 14 dagen zijn opgenomen.
  3. U betaalt het factuurbedrag niet binnen de gestelde termijn.
  4. De aanmaning dient de hoogte van de incassokosten te vermelden voor het geval dat u niet binnen de gestelde termijn hebt betaald.

Hoeveel buitengerechtelijke incassokosten

Indien u gerechtelijke incassokosten bent verschuldigd, is de schuldeiser gebonden aan een maximum bedrag dat bij u in rekening mag worden gebracht. Dit bedrag is afhankelijk van het openstaande factuurbedrag. Hieronder treft u een overzicht van de maximale incassotarieven:

Factuurbedrag (zonder rente) Maximale incassokosten in percentages
Over de eerste € 2500,- 15% (minimum € 40,-)
Over de volgende € 2500,- 10%
Over de volgende € 5000,- 5%

Over de volgende

€ 190.000,-

1%
Over het meerdere 0,5% 0,5%

Let op! Het minimale incassotarief bedraagt € 40,-. Dit betekent dat u voor openstaande bedragen tot € 267,- meer dan 15% incassokosten bent verschuldigd. Indien het openstaande bedrag bijvoorbeeld € 3.000,- bedraagt, bent u over de eerste € 2.500,- 15% (€ 375,-) incassokosten verschuldigd en over € 500,- nog eens 10% (€ 50,-).

Buitengerechtelijke incassokosten tussen bedrijven

De regels die hierboven zijn beschreven zijn dwingend recht. Dit betekent dat er niet van mag worden afgeweken. Een overeenkomst en de algemene bepalingen van een overeenkomst mag dus niet in strijd zijn met deze regels. Maar let op, dit geldt alleen als er sprake is van een overeenkomst tussen een bedrijf en een particulier. Bedrijven onderling kunnen wel van deze regels afwijken.

U bent ondernemer en wordt geconfronteerd met een debiteur die niet aan zijn verplichtingen voldoet? Of u bent particulier en wordt geconfronteerd met buitenproportionele incassokosten? Neem gerust contact op. Een intakegesprek is geheel kosteloos en vrijblijvend.

Media

 
Naar het overzicht »